آموزشاقتصادبازار سرمایه (بورس)بازارهای مالیسرمایه‌گذاری

مراحل تحلیل بنیادی در بازار سرمایه – بهترین شرکت‌های بنیادی در بورس

جهت تحلیل بازار سرمایه (بورس) به آیتم‌های زیر نیاز داریم:

پس از تحلیل شرایط کشور از لحاظ اقتصادی، سیاسی، علمی، اجتماعی، فرهنگی، بین‌المللی و…، عوامل تأثیرگذار بر صنایع را بررسی و با توجه به شرایط فعلی کشور، گروه‌های (صنایع) مناسب برای سرمایه‌گذاری را انتخاب می‌کنیم. سپس از طریق مراحل زیر به تحلیل بنیادی (Fundamental) سهام در بورس می‌پردازیم؛ این مراحل در صورت لزوم آپدیت و مباحث جدید و کاربردی‌تر اضافه می‌شوند:

 1. آشنایی با شرکت و آگاهی از نوع و زمینه‌ی فعالیت آن (تولید و فروش)
 2. بررسی سال مالی شرکت
 3. بررسی سرمایه (تعداد سهام) شرکت: آیا شرکت افزایش سرمایه داشته است؟ از چه محلی؟ آیا ثبت شده است؟
 4. بررسی بزرگی یا کوچکی شرکت در صنعت و بورسی یا فرابورسی بودن آن
 5. بررسی جوان، جدید و به‌روز بودن شرکت
 6. بررسی فاصله‌ی قرار گرفتن شرکت تا مرز جهت صادرات (موقعیت جغرافیایی)
 7. بررسی میزان وابستگی شرکت (صنعت) به قیمت‌ها و بازارهای جهانی و نرخ ارز
 8. بررسی تعرفه‌ی واردات و صادرات شرکت (صنعت)
 9. تأمین مواد اولیه‌ی شرکت داخلی است یا خارجی؟
 10. بررسی میزان تأثیر هزینه‌ی انرژی (آب، برق، گاز و…) و نرخ حمل و نقل (بنزین، گازوئیل و…) بر شرکت
 11. قیمت‌گذاری محصولات شرکت آزاد است یا دولتی؟
 12. بازار فروش شرکت داخلی است یا خارجی؟
 13. بررسی چشم‌انداز بازار فروش شرکت در آینده و ارزش جایگزینی آن
 14. میزان نیاز و مالکیت دولت در شرکت (صنعت)
 15. بررسی درآمدها، هزینه‌ها، مالیات و سود (زیان) عملیاتی و غیرعملیاتی شرکت در گزارشات صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای (3 ماهه، 6 ماهه، 9 ماهه) و سالانه (12 ماهه)
 16. مقایسه‌ی سود (زیان) خالص سال جاری شرکت نسبت به مدت مشابه سال مالی قبل در گزارشات صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای (3 ماهه، 6 ماهه، 9 ماهه) و سالانه (12 ماهه) که می‌بایست حداقل بیش از میزان تورم و یا سود بانکی (نرخ بهره)، نسبت به سال گذشته رشد داشته باشد.
 17. مقایسه‌ی سود (زیان) خالص سال جاری شرکت نسبت به کل سال مالی قبل در گزارشات صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای (3 ماهه، 6 ماهه، 9 ماهه) و سالانه (12 ماهه)
 18. بررسی روند سودآوری شرکت بر اساس سود (زیان) خالص در گزارشات صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای (3 ماهه، 6 ماهه، 9 ماهه) و سالانه (12 ماهه) بر مبنای TTM (سود و زیان 12 ماه اخیر)
 19. مقدار EPS تحلیلی و TTM شرکت در حال حاضر و مقدار EPS سال مالی قبل
 20. بررسی شرکت‌های زیرمجموعه‌ی شرکت اصلی (صورت‌های مالی تلفیقی)
 21. بررسی جمع حقوق صاحبان سهام و مقدار سود (زیان) انباشته در ترازنامه‌ی شرکت در گزارشات صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای (3 ماهه، 6 ماهه، 9 ماهه) و سالانه (12 ماهه)
 22. مقایسه‌ی مقدار تولید و فروش، نرخ فروش و جمع کل مبلغ فروش ماه جاری شرکت نسبت به ماه گذشته در گزارشات فعالیت‌های ماهانه
 23. مقایسه‌ی مقدار تولید و فروش، نرخ فروش و جمع کل مبلغ فروش ماه جاری شرکت نسبت به میانگین ماهانه سال جاری در گزارشات فعالیت‌های ماهانه
 24. مقایسه‌ی مقدار تولید و فروش، نرخ فروش و جمع کل مبلغ فروش ماه جاری شرکت نسبت به مدت مشابه سال مالی قبل در گزارشات فعالیت‌های ماهانه که می‌بایست حداقل بیش از میزان تورم و یا سود بانکی (نرخ بهره)، نسبت به سال گذشته رشد داشته باشد.
 25. مقایسه‌ی مقدار تولید و فروش، نرخ فروش و جمع کل مبلغ فروش ماه جاری شرکت نسبت به میانگین ماهانه کل سال مالی قبل در گزارشات فعالیت‌های ماهانه که می‌بایست حداقل بیش از میزان تورم و یا سود بانکی (نرخ بهره)، نسبت به سال گذشته رشد داشته باشد.
 26. مقایسه‌ی مقدار تولید و فروش، نرخ فروش و جمع کل مبلغ فروش تا ماه جاری شرکت نسبت به مدت مشابه سال مالی قبل در گزارشات فعالیت‌های ماهانه که می‌بایست حداقل بیش از میزان تورم و یا سود بانکی (نرخ بهره)، نسبت به سال گذشته رشد داشته باشد.
 27. مقایسه‌ی مقدار تولید و فروش، نرخ فروش و جمع کل مبلغ فروش تا ماه جاری شرکت نسبت به کل سال مالی قبل در گزارشات فعالیت‌های ماهانه
 28. بررسی سرمایه‌گذاری‌های بورسی و غیربورسی شرکت
 29. نسبت P/E شرکت و مقایسه با P/E گروه و میانگین P/E کل بازار
 30. بررسی سایر گزارش‌های شرکت از جمله تصمیمات مجامع و گزارش فعالیت هیئت مدیره
 31. آیا شرکت افشای اطلاعات بااهمیت و شفاف‌سازی داشته است؟
 32. آیا شرکت برنامه‌ی طرح توسعه دارد؟
 33. آیا شرکت تعدیل پیش‌خور شده یا سوخته دارد؟
 34. آیا شرکت برنامه‌ی افزایش سرمایه دارد؟
 35. آیا شرکت برنامه‌ی دعوت به مجمع دارد؟
 36. مقدار DPS سال مالی قبل، درصد تقسیم سود و زمان‌بندی پرداخت سود شرکت
 37. بررسی معاملات بلوکی و عمده‌ی شرکت و جابجایی سهام بین سهامداران عمده
 38. بررسی سهامداران عمده و میزان سهام شناور آزاد شرکت
 39. مقایسه‌ی ارزش بازار شرکت با شرکت‌های هم‌گروه و بررسی وضعیت کلی آن‌ها
 40. تابلو خوانی، بررسی حجم و ارزش معاملات، میانگین حجم ماه، نسبت‌های خریدار و فروشنده و سابقه‌ی معاملات شرکت

با تحلیل صورت‌های مالی طبق مراحل بالا، بر اساس آخرین گزارشات میان‌دوره‌ای (3 ماهه، 6 ماهه، 9 ماهه) و سالانه (12 ماهه)، بهترین شرکت‌های بنیادی بورس در حال حاضر به ترتیب حروف الفبا به شرح زیر می‌باشند: (بدیهی است، پس از انتشار گزارشات جدید، لیست زیر آپدیت می‌شود)

 • تایرا
 • توریل
 • ثباغ
 • خچرخش
 • خریخت
 • خزامیا
 • خفنر
 • خوساز
 • درهآور
 • دعبید
 • دفرا
 • دکیمی
 • زکشت
 • ساراب
 • ساربیل
 • ستران
 • سشمال
 • سفار
 • سمازن
 • سیلام
 • شیراز
 • غاذر
 • غفارس
 • غگز
 • غگلپا
 • غگلستا
 • قاسم
 • کپارس
 • کحافظ
 • کلر
 • کماسه
 • کیا
 • وپست

سلب مسئولیت: نمادهای بالا صرفاً بر اساس تحلیل گزارشات صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای و سالانه انتخاب شده‌اند و گزارشات فعالیت‌های ماهانه لحاظ نشده است؛ لذا به هیچ عنوان پیشنهاد (سیگنال) خرید یا فروش نیست. معامله کردن صرفاً بر اساس تحلیل بنیادی، ریسک بالایی دارد و می‌بایست حتماً وضعیت تکنیکالی سهم نیز بررسی شود تا بهترین نقطه‌ی ورود و خروج مشخص گردد. در بسیاری از موارد، قیمت سهامی که در بهترین شرایط بنیادی و سودآوری قرار دارند، پیش‌خور شده‌اند یا ممکن است تعدیل سوخته به حساب آیند.

هر شخصی می‌بایست متناسب با سرمایه، شخصیت، سن، میزان ریسک‌پذیری و تایم‌فریم سرمایه‌گذاری خود، استراتژی معاملاتی‌اش را تعیین نماید.

میثم محمدی

دکترای مدیریت کسب و کار، مدرس و تحلیلگر بازارهای مالی و اقتصاد دیجیتال، مشاور سرمایه‌گذاری و تجارت الکترونیک، مدیرعامل شرکت متاوست

30 دیدگاه

 1. سلام جناب دکتر می خواستم راهنمایی بفرمایید بنده از گروههای مختلف در پرتفوی سهام دارم و بیشتر سرمایه گذاریم روی شستاست به نظر جنابعالی تا اخر امسال ۱۳۹۹ میتونه این سهم ۴۰۰۰ تومانو ببینه یا خیر بیشتر راهنماییم فرمایید تشکر

 2. سلام ممنون از زحمات شما اگر امکانش هست تفاوت تحلیل بنیادی برای شرکتهای تولیدی، خدماتی، سرمایه گذاری، بانکی و… را بفرمایید خیلی ممنون میشم. چون بنده شنیدم تحلیل هر کدام از اینها راههای متفاوتی داره.

 3. سلام و احترام
  از بابت مطالب خوب و ارزشمندی که با اشتراک میزارید بسیار سپاسگزارم.
  یک سوال در مورد بترانس داشتم، آیا گزارشات جدید این شرکت هم بررسی کردید و در این لیست شما قرار نگرفت؟

 4. در این ایام کرونایی جای شرکتهای شوینده مانند ساینا و شگل و پاکشو و خود شوینده خالی است. فرضا هولدینگ شوینده که NAV کمتر از 70 دارد. و حاشیه سود بالای 100 درصد جایش در این لیست خالی است

  1. بهترین شرکت‌های بنیادی در بورس بر اساس گزارشات ارائه شده‌ی قبلی انتخاب شده. شرکت‌هایی که نام بردید در مطلب دیگه در سایت به عنوان لیست سهام پیشنهادی معرفی شدند که شاید در آینده گزارشاتی ارائه بدن که وارد لیست بهترین شرکت‌های بنیادی در حال حاضر بشن.

 5. سلام و عرض ادب آمار شرکتهای بنیادی که بالا ارائه دادید و فرمودید در حال حاضر این شرکتها بهترین شرکتهای بورس از لحاظ بنیادی هستند من هرچی گشتم ببینم این گزارش مربوط به چه تاریخی هست هیچ تاریخی پیدا نکردم و بالاخره متوجه نشدم این گزارش جدیده یا مربوط به سال گذشته هستش.

 6. با سلام و عرض احترام
  با توجه به ارائه یک سهم بانکی و اظهار نظر جنابعالی در ارتباط با گروه خوب امسال که بانکی هستند آیا اهداف نمادهای لیست متفاوت است؟

  1. سلام
   لیست ارائه شده صرفاً بر اساس گذشته‌ی سهام هست. یعنی گزارشاتی که محقق شده که عموماً ممکنه قیمت سهم پیش‌خور شده باشه. ضمن این‌که بعضی شرکت‌ها گزارشات سه ماهه چهارم رو هنوز ارائه ندادن و لیست مجدد آپدیت میشه. هنر یه تحلیلگر اینه که سهامی رو انتخاب کنه که بعداً وارد این لیست بشه، وگرنه نمادهای این لیست، معمایی هست که حل شده!
   اهداف قیمتی متفاوت و بر اساس تکنیکاله

 7. آقای دکتر سلام
  امکانش هست فیلم آموزشی برا تحلیل تکنیکال و بنیادی تو سایت بزارید.
  من که هر روز میگم خدا پدر و مادرش رو بیامرزه بابت فیلترهایی که رایگان در اختیار ما قرار دادی.
  خدا خیر دو دنیا رو بهت بده.
  اگه امکان داره فیلم آموزشی هم از بنیادی تکنیکال برامون بزار.

 8. سلام و خسته نباشید
  پیشاپیش ممنون از وقتی که میذارید
  دو تا سوال دارم

  ۱- این قانون جدید که حداقل مبلغ خرید ۵۰۰ هزار تومان هست، چه تاثیری روی بازار می‌ذاره و چگونه تاثیر میذاره؟ دلیل وضع این قانون چی بوده؟

  ۲- اون ۱/۴۳ درصد کارمزد معامله، از ارزش سهم در زمان خرید کسر میشه یا از ارزش سهم در زمان فروش؟

  1. سلام؛ زنده باشید. خواهش می‌کنم
   1. تأثیر بااهمیتی نداره. دلیل وضع این قانون، کاهش تعداد درخواست‌های ارسالی جهت معامله و کاهش فشار به هسته و دستکاری‌های قیمت بوده.
   2. حدود نیم درصد کارمزد خرید و حدود یک درصد کارمزد فروش هست که به ترتیب در خرید و فروش کسر میشه.

 9. سلام دکتر محمدی
  مطالب بسیار عالی
  ممنون از وقتی که گذاشتید
  با توجه به ضعف اکثر دوستان و همینطور اینجانب در زمینه بنیادی، امکانش هست یک دوره بنیادی برگزار کنید؟

 10. سلام دکتر محمدی عزیز
  خیلی ممنونم بابت اطلاعات مختصر، مفید و کاربردی که در اختیارمون قرار میدین.
  بنده افتخار شاگردی شما رو در دوره تکنیکال سازمان مدیریت صنعتی شیراز داشتم، ای کاش تحلیل بنیادی هم از محضر شما استفاده می کردیم تا مباحث رو کاربردی مثل تکنیکال یاد می گرفتیم.
  بازم تشکر بابت زحماتتون

 11. سلام استاد
  عالی بود، ای کاش دوره بنیادی رو هم با شما گذرونده بودیم. خیلی از این مباحث به ما یاد داده نشد. حیف

  بابت معرفی سهام بنیادی بسیار سپاسگزارم. خیلی بهش نیاز داشتم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا