بازار سرمایه

جملات سرمایه‌گذاری

پرواز دو رکن دارد: بلند شدن و نشستن همه‌ی هواپیماها بلند می‌شوند اما همه‌ی آن‌ها نمی‌نشینند! در معامله‌گری، سهم خریدن را همه بلدند اما فروش و نقطه‌ی خروج نقش مهم‌تری دارد. دو روش پول درآوردن از جهالت مردم: 1. ساده نشان دادن یه چیز پیچیده …

ادامه مطلب »