صفحه اصلی » موفقیت

موفقیت

جملات زیبا و به یاد ماندنی

♥ سگی از کنار شیری رد می‌شد، چون او را خفته دید، طنابی آورد و شیر را محکم به درختی بست. شیر بیدار که شد سعی کرد طناب را باز کند اما نتوانست. در همان هنگام خری در حال گذر بود؛ شیر به خر گفت: اگر مرا از این بند برهانی …

ادامه مطلب »