جملات زیبا و به یاد ماندنی

♥ خواهی نشوی هم‌رنگ، رسوای جماعت شو! ♥ «حقیقت» با «واقعیت» فرق دارد؛ گاهی واقعیت، آن حقیقتی نیست که باید باشد! ♥ گاهی اوقات فکر کردن به بعضی‌ها ناخودآگاه لبخندی روی لبانت می‌نشاند؛ دوست دارم این لبخندهای بیگاه و آن بعضی‌ها را… ♥ در سقوط …

ادامه مطلب »