صفحه اصلی » آموزش » فیلترهای مهم و کاربردی دیده‌بان بازار بورس

فیلترهای مهم و کاربردی دیده‌بان بازار بورس

یکی از امکانات مهم و کاربردی سایت بورس تهران، قابلیت فیلتر نویسی می‌باشد که امکان انتخاب و تحلیل سهام را راحت‌تر می‌کند. این گزینه در منوی بالای صفحه‌ی دیده‌بان بازار در سایت بورس تهران (www.tsetmc.com) قرار دارد.

توجه داشته باشید، فیلترها یکی از روش‌های تحلیلی در بورس است و نباید به تنهایی معیار خرید و فروش قرار گیرد. جهت معامله‌گری و تأیید سهم‌های خروجی فیلترها، می‌‌بایست تحلیل فاندامنتال (بنیادی)، تحلیل تکنیکال (فنی) و روان‌شناسی بازار (تجربه) آن‌ها را نیز بررسی کرد تا ریسک سرمایه‌گذاری شما کاهش یابد.

همواره جدیدترین و بهترین فیلترهایی که نوشته‌ام بررسی می‌شوند تا بدون مشکل بتوانید از آن‌ها استفاده کنید؛ این فیلترها در صورت لزوم آپدیت و فیلترهای جدید نیز اضافه می‌شوند.

توجه: جهت استفاده‌ی دقیق و بدون خطا از فیلترها، بهتر است تنظیمات دیده‌بان بازار بورس را مانند تصویر زیر انجام دهید:

فیلترهای مهم و کاربردی بورس:

1. ورود پول هوشمند:

(tvol)>1.5*(([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J+[ih][6].QTotTran5J+[ih][7].QTotTran5J+[ih][8].QTotTran5J+[ih][9].QTotTran5J+[ih][10].QTotTran5J+[ih][11].QTotTran5J+[ih][12].QTotTran5J+[ih][13].QTotTran5J+[ih][14].QTotTran5J+[ih][15].QTotTran5J+[ih][16].QTotTran5J+[ih][17].QTotTran5J+[ih][18].QTotTran5J+[ih][19].QTotTran5J+[ih][20].QTotTran5J+[ih][21].QTotTran5J+[ih][22].QTotTran5J+[ih][23].QTotTran5J+[ih][24].QTotTran5J+[ih][25].QTotTran5J+[ih][26].QTotTran5J+[ih][27].QTotTran5J+[ih][28].QTotTran5J+[ih][29].QTotTran5J)/30)&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>=((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&(pl)>=(pc)&&(plp)>0

2. خروج پول هوشمند:

(tvol)>1.5*(([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J+[ih][6].QTotTran5J+[ih][7].QTotTran5J+[ih][8].QTotTran5J+[ih][9].QTotTran5J+[ih][10].QTotTran5J+[ih][11].QTotTran5J+[ih][12].QTotTran5J+[ih][13].QTotTran5J+[ih][14].QTotTran5J+[ih][15].QTotTran5J+[ih][16].QTotTran5J+[ih][17].QTotTran5J+[ih][18].QTotTran5J+[ih][19].QTotTran5J+[ih][20].QTotTran5J+[ih][21].QTotTran5J+[ih][22].QTotTran5J+[ih][23].QTotTran5J+[ih][24].QTotTran5J+[ih][25].QTotTran5J+[ih][26].QTotTran5J+[ih][27].QTotTran5J+[ih][28].QTotTran5J+[ih][29].QTotTran5J)/30)&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)<((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&(pl)<=(pc)&&(plp)<0

3. سهم‌هایی که امروز حداقل 5 برابر میانگین حجم ماهیانه معامله شده‎اند (حجم‌های مشکوک):

(tvol)>5*(([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J+[ih][6].QTotTran5J+[ih][7].QTotTran5J+[ih][8].QTotTran5J+[ih][9].QTotTran5J+[ih][10].QTotTran5J+[ih][11].QTotTran5J+[ih][12].QTotTran5J+[ih][13].QTotTran5J+[ih][14].QTotTran5J+[ih][15].QTotTran5J+[ih][16].QTotTran5J+[ih][17].QTotTran5J+[ih][18].QTotTran5J+[ih][19].QTotTran5J+[ih][20].QTotTran5J+[ih][21].QTotTran5J+[ih][22].QTotTran5J+[ih][23].QTotTran5J+[ih][24].QTotTran5J+[ih][25].QTotTran5J+[ih][26].QTotTran5J+[ih][27].QTotTran5J+[ih][28].QTotTran5J+[ih][29].QTotTran5J)/30)

4. سهم‌هایی که ورود یا خروج نقدینگی داشته‌اند و حجم معاملات 4 برابر میانگین حجم هفته گذشته است:

(tvol)>4*(([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J)/6)

5. سهم‌هایی که چند روزه منفی می‌خورند و حجم معاملات بیشتر از میانگین ماهانه است:

(pc)<0.97*[ih][0].PClosing&&[ih][0].PClosing<0.97*[ih][1].PClosing&&[ih][1].PClosing<0.97*[ih][2].PClosing&&[ih][2].PClosing<0.97*[ih][3].PClosing&&(tvol)>=([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J+[ih][6].QTotTran5J+[ih][7].QTotTran5J+[ih][8].QTotTran5J+[ih][9].QTotTran5J+[ih][10].QTotTran5J+[ih][11].QTotTran5J+[ih][12].QTotTran5J+[ih][13].QTotTran5J+[ih][14].QTotTran5J+[ih][15].QTotTran5J+[ih][16].QTotTran5J+[ih][17].QTotTran5J+[ih][18].QTotTran5J+[ih][19].QTotTran5J+[ih][20].QTotTran5J+[ih][21].QTotTran5J+[ih][22].QTotTran5J+[ih][23].QTotTran5J+[ih][24].QTotTran5J+[ih][25].QTotTran5J+[ih][26].QTotTran5J+[ih][27].QTotTran5J+[ih][28].QTotTran5J+[ih][29].QTotTran5J)/30

6. سهم‌هایی که اختلاف قیمت آخرین معامله با قیمت پایانی حداقل مثبت 3% باشد (الگوی ساعت):

(pl)>=(pc)*1.03

7. سهم‌هایی که درصد قیمت آخرین معامله حداقل 2% بیشتر از درصد قیمت پایانی باشد (الگوی ساعت):

(plp)-(pcp)>2&&(plc)<0&&(pmin)==(tmin)

8. سهم‌هایی که حجم خرید حقیقی‌ها بیش از 70% و حجم فروش حقوقی‌ها بیش از 70% معاملات باشد:

(ct).Buy_I_Volume>0.7*(tvol)&&(ct).Sell_N_Volume>0.7*(tvol)

9. سهم‌هایی که در حال برگشت قیمتی از منفی به مثبت هستند و می‌توان برای نوسان‌گیری روزانه به کار برد:

(pcp)<-3&&(plp)>-3

10. سهم‌هایی که روند نزولی‌شان تمام شده و آماده‌ی روند صعودی هستند:

(pf)<(py)&&(plp)<1&&(tno)>10&&(pl)>(py)

11. سهم‌هایی که در روند صعودی تثبیت شده‌اند و صف خرید نیستند:

(pl)>1.01*(pf)&&(tno)>10&&(pf)>1.01*(py)&&(pl)!=(tmax)

12. سهم‌هایی که تقاضای بالایی در قیمت‌های مثبت دارند:

((qd1)+(qd2)+(qd3))>50*((qo1)+(qo2)+(qo3))&&(pl)==(pmax)

13. سهم‌هایی که در آستانه‌ی صف خرید هستند:

(po1)<=(tmax)&&(po1)>=(tmax)-1&&(pd1)<(tmax)
(pl)>=0.994*(tmax)&&(qo1)>0
(plp)>+4.6&&(qd1)>0
(pl)>=(tmax)-6&&(pl)<=(tmax)&&(po1)<=(tmax)&&(zo1)!=0

14. سهم‌هایی که صف خرید هستند:

(pd1)==(tmax)&&(qd1)>0

15. سهم‌هایی که صف خرید کم حجم دارند:

(pd1)==(tmax)&&(qd1)>=.2*(bvol)&&(qd1)<=(bvol)

16. سهم‌هایی که حجم صف خرید آن‌ها بیشتر از حجم مبنا است:

(pd1)==(tmax)&&(qd1)>(bvol)

17. سهم‌هایی که حجم صف خرید آن‌ها بیش از 2 برابر حجم مبنا است:

(pd1)==(tmax)&&(qd1)>=2*(bvol)

18. سهم‌هایی که حجم صف خرید آن‌ها بیش 1 میلیون است:

(pd1)==(tmax)&&(qo1)==0&&(qd1)>=1000000

19. سهم‌هایی که حجم صف خرید آن‌ها زیر 1 میلیون است:

(po1)==(tmin)&&(qd1)==0&&(qo1)<1000000

20. سهم‌هایی که قیمت آخرین معامله بیش از 1% مثبت و قیمت پایانی بیش از 1% منفی باشد:

(plp)>1&&(pcp)<-1

21. سهم‌هایی که امروز از منفی به مثبت رفته‌اند:

(pf)>(py)&&(pl)<(py)

22. سهم‌هایی که امروز از مثبت به منفی رفته‌اند:

(pf)<(py)&&(pl)>(py)

23. سهم‌هایی که امروز مثبت بسته شده‌اند:

(pl)>(py)
(plc)>0
(plp)>0

24. سهم‌هایی که امروز منفی بسته شده‌اند:

(pl)<(py)
(plc)<0
(plp)<0

25. سهم‌هایی که امروز منفی بسته شده‌اند و احتمالاً فردا نیز منفی باشند:

(pl)<(py)&&(pc)>0

26. سهم‌هایی که حداقل 3 روز است بیش از 4% منفی می‌خورند:

(pcp)<-4&&[ih][0].PClosing<0.96*[ih][1].PClosing&&[ih][1].PClosing<0.96*[ih][2].PClosing

27. سهم‌هایی که اختلاف قیمت آخرین معامله با قیمت پایانی حداقل منفی 3% باشد:

(pc)>=(pl)*1.03

28. سهم‌هایی که در آستانه‌ی صف فروش هستند:

(pl)<=1.006*(tmin)&&(qd1)>0

29. سهم‌هایی که صف فروش هستند:

(pl)==(tmin)&&(po1)==(tmin)

30. سهم‌هایی که حجم صف فروش آن‌ها بیشتر از حجم مبنا است:

(pl)==(tmin)&&(po1)==(tmin)&&(qo1)>(bvol)

31. سهم‌هایی که حجم صف فروش آن‌ها بیش از 2 برابر حجم مبنا است:

(po1)==(tmin)&&(qo1)>=2*(bvol)

32. سهم‌هایی که حجم صف فروش آن‌ها زیر 1 میلیون است:

(po1)==(tmin)&&(qd1)==0&&(qo1)<1000000

33. سهم‌هایی که حجم صف فروش آن‌ها بیش 1 میلیون است:

(po1)==(tmin)&&(qd1)==0&&(qo1)>=1000000

34. صف فروش‌هایی که جمع شده‌اند و گارد صعودی گرفته‌اند:

(tvol)>(bvol)&&(pmin)==(tmin)&&(((pl)-(pc))/(pl))*100>1.5&&(ct).Sell_CountI>=(ct).Buy_CountI&&(tno)>20

35. سهم‌هایی که قیمت آخرین معامله آن‌ها بالاترین قیمت روزشان است:

(pmax)==(pl)

36. سهم‌هایی که قیمت آخرین معامله آن‌ها پایین‌ترین قیمت روزشان است:

(pmin)==(pl)

37. سهم‌های مثبت دیروز:

[ih][0].PDrCotVal>[ih][1].PClosing

38. سهم‌هایی که دیروز پایانی مثبت و آخرین معامله منفی داشته‌اند:

[ih][0].PClosing>[ih][1].PClosing&&[ih][0].PDrCotVal<[ih][1].PClosing

39. سهم‌هایی که دیروز صف خرید بوده‌اند:

[ih][0].PDrCotVal==Math.floor([ih][1].PClosing*1.05)

40. سهم‌هایی که دیروز صف فروش بوده‌اند:

[ih][0].PDrCotVal==Math.ceil([ih][1].PClosing*0.95)

41. سهم‌هایی که قیمت پایانی امروز بیش‌تر از قیمت دیروز است:

(pc)>(py)

42. سهم‌هایی که قیمت پایانی امروز کمتر از قیمت دیروز است:

(pc)<(py)

43. سهم‌هایی که کندل دوجی صلیب ساخته‌اند:

(pf)==(pl)&&(pmax)>(pl)&&(pmin)<(pl)

44. سهم‌هایی که کندل چکش یا مرد آویزان ساخته‌اند:

(pl)>(pf)&&(pmax)-(pl)<0.2*((pmax)-(pmin))&&(pl)-(pf)>=0.25*((pmax)-(pmin))&&(pl)-(pf)<0.33*((pmax)-(pmin))

45. سهم‌هایی که میانگین قیمت 3 روزه آن‌ها از میانگین قیمت 14 روزه بیشتر باشد:

(([ih][0].PClosing+[ih][1].PClosing+[ih][2].PClosing)/3)>(([ih][0].PClosing+[ih][1].PClosing+[ih][2].PClosing+[ih][3].PClosing+[ih][4].PClosing+[ih][5].PClosing+[ih][6].PClosing+[ih][7].PClosing+[ih][8].PClosing+[ih][9].PClosing+[ih][10].PClosing+[ih][11].PClosing+[ih][12].PClosing+[ih][13].PClosing)/14)

46. سهم‌هایی که قدرت خریداران حقیقی بیشتر از قدرت فروشندگان حقیقی است:

((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)

47. سهم‌هایی که قدرت فروشندگان حقیقی بیشتر از قدرت خریداران حقیقی است:

((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)<((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)

48. سهم‌هایی که قدرت خریداران حقیقی بیش از 5 برابر قدرت فروشندگان حقیقی است:

((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>=5*((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)

49. سهم‌هایی که حجم معاملات افزایش یافته و قدرت خریداران حقیقی بیش از 3 برابر قدرت فروشندگان حقیقی است:

(tvol)>[is5]&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>3*((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)

50. سهم‌هایی که حجم خرید حقوقی‌ها بیشتر از حجم خرید حقیقی‌ها باشد:

(ct).Buy_N_Volume>(ct).Buy_I_Volume

51. سهم‌هایی که حجم خرید حقوقی‌ها بیشتر از فروش‌شان است:

(ct).Buy_N_Volume>(ct).Sell_N_Volume

52. سهم‌هایی که حجم خرید حقوقی‌ها بیش از نصف حجم کل معاملات است:

(ct).Buy_N_Volume>(tvol)*0.5

53. سهم‌هایی که حجم خرید حقوقی‌ها بیش از میانگین حجم معاملات در 3 ماه گذشته است:

(ct).Buy_N_Volume>[is5]

54. سهم‌هایی که حجم فروش حقوقی‌ها بیشتر از حجم فروش حقیقی‌ها باشد:

(ct).Sell_N_Volume>(ct).Sell_I_Volume

55. سهم‌هایی که حجم فروش حقوقی‌ها بیش از 10 برابر میزان خریدشان است:

(ct).Sell_N_Volume>10*(ct).Buy_N_Volume

56. سهم‌هایی که حجم فروش حقوقی‌ها بیش از میانگین حجم معاملات در 3 ماه گذشته است:

(ct).Sell_N_Volume>[is5]

57. سهم‌هایی که حجم خرید حقیقی‌ها بیش از میانگین حجم معاملات در 3 ماه گذشته است:

(ct).Buy_I_Volume>[is5]

58. سهم‌هایی که حجم فروش حقیقی‌ها بیش از میانگین حجم معاملات در 3 ماه گذشته است:

(ct).Sell_I_Volume>[is5]

59. سهم‌هایی که تعداد خریداران حقیقی بیش از 2 برابر تعداد فروشندگان حقیقی است:

(ct).Buy_CountI>=2*((ct).Sell_CountI)

60. سهم‌هایی که تعداد فروشندگان حقیقی بیش از 2 برابر تعداد خریداران حقیقی است:

(ct).Sell_CountI>=2*((ct).Buy_CountI)

61. سهم‌هایی که تعداد خریداران حقوقی بیش از 2 برابر تعداد فروشندگان حقوقی است:

(ct).Buy_CountN>=2*((ct).Sell_CountN)

62. سهم‌هایی که تعداد فروشندگان حقوقی بیش از 2 برابر تعداد خریداران حقوقی است:

(ct).Sell_CountN>=2*((ct).Buy_CountN)

63. سهم‌هایی که حجم سفارش‌های خرید بیش از 10 برابر حجم سفارش‌های فروش است:

((qd1)+(qd2)+(qd3))>(10*((qo1)+(qo2)+(qo3)))

64. سهم‌هایی که حجم سفارش‌های فروش بیش از 10 برابر حجم سفارش‌های خرید است:

((qo1)+(qo2)+(qo3))>(10*((qd1)+(qd2)+(qd3)))

65. فشار فروش حقیقی و حقوقی:

(qd1)+(qd2)+(qd3)<((qo1)+(qo2)+(qo3))/10

66. افزایش حجم معاملات نسبت به 3 ماه و 12 ماه گذشته (حجم‌های مشکوک):

(tvol)>[is5]&&(tvol)>2*[is6]

67. افزایش حجم معاملات بیش از میانگین حجم 3 ماه گذشته:

(tvol)>[is5]

68. افزایش حجم معاملات بیش از 3 برابر میانگین حجم 3 ماه گذشته:

(tvol)>3*[is5]

69. افزایش حجم معاملات بیش از 5 برابر میانگین حجم 12 ماه گذشته:

(tvol)>5*[is6]

70. سهم‌هایی که در یک ماه گذشته بیش از 20% افت داشته‌اند:

([ih][20].PriceMax-(pl))/[ih][20].PriceMax>.20

71. سهم‌هایی که نوسان بیش از 5% در روز داشته‌اند:

((pmax)-(pmin))/(pmin)>=0.05

72. سهم‌هایی که در 5 روز گذشته منفی معامله شده‌اند:

[ih][5].PClosing>[ih][4].PClosing&&[ih][4].PClosing>[ih][3].PClosing&&[ih][3].PClosing>[ih][2].PClosing&&[ih][2].PClosing>[ih][1].PClosing&&[ih][1].PClosing>[ih][0].PClosing

73. سهم‌هایی که کم‌ترین قیمت را نسبت به 3 روز گذشته دارند:

(pl)<[ih][2].PriceMin&&(pl)<[ih][1].PriceMin&&(pl)<[ih][0].PriceMin

74. نمایش معاملات بلوکی:

(l18)[(l18).length-1]=='2'

75. نمایش معاملات عمده:

(l18)[(l18).length-1]=='4'

76. شرکت‌های زیان‌ده:

(eps)<0

77. نمایش حق تقدم‌ها:

(l18)[(l18).length-1]=='ح'

78. شرکت‌های فرابورسی:

(bvol)==1

79. دیده‌بان بازار فقط سهم‌های پورتفوی شما را نمایش دهد (نماد سهم‌های خود را جایگزین کنید)

(l18).indexOf("فولاد")==0
(l18).indexOf("فولاد")==0   ||   (l18).indexOf("ذوب")==0

توجه: در دیده‌بان بازار بورس، فیلترها را مانند تصویر زیر در بخش مربوطه وارد نمائید:

درباره میثم محمدی

دکترای مدیریت کسب و کار، کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی، مدرس و تحلیلگر بازار سرمایه، مشاور سرمایه‌گذاری در بورس، متخصص آی‌تی، تجارت الکترونیک و بازاریابی، وب‌مستر و طراح وب‌سایت

۲۷ نظر

 1. سلام
  خیلی ممنون بابت این فیلترها
  مفید هستند
  یه سوال؛ چرا فیلترهای حجم که سابقه یک ماهه یا سه ماهه و … رو بررسی می کنه در سایت tse کار نمی کنند.
  این فیلترها: فیلترهای شماره 66-67-68-69 و 56-57-58

  • سلام
   خواهش می‌کنم
   فیلترها مدام بررسی میشن و مشکل ندارند.
   در سه حالت می‌تونه خروجی نشون نده:
   1. بر اساس شرط تعریف شده، هیچ سهمی شرایط مورد نظر رو نداشته باشه
   2. تنظیمات دیده‌بان بازار بورس رو طبق چیزی که در مطلب نوشتم، انجام نداده باشید
   3. سایت TSETMC مشکل و باگ داشته باشه و باعث میشه گاهی فیلترها درست نمایش داده نشن

 2. جناب آقای محمدی عزیزم.
  آیا فیلتری هست که بتوان اطلاعات تمامی شرکت ها را در بازه زمانی مشخص مشاهده نمود؟
  منظورتون چه اطلاعاتی هست؟

  منظورم یک خروجی اکسل می باشد که بتوان فرضاً از ابتدای 98 تاکنون را برای کلیه شرکت ها در یک شیت نمایش دهد.
  ممنون

  • سلام
   منظورم این بود کدوم اطلاعات در اکسل اومده باشه؟ چه اطلاعاتی از شرکت مدنظرتونه! جزئی‌تر بفرمائید.
   اما به هر حال، تنها خروجی که میشه از سایت بورس گرفت، در قسمت دیده‌بان بازار، بالای صفحه گزینه‌ی خروجی داره.

 3. جناب آقای محمدی با سلام مجدد خدمت حضرتعالی
  آیا فیلتری هست که بتوان اطلاعات تمامی شرکت ها را در بازه زمانی مشخص مشاهده نمود؟

 4. با سلام و احترام

  جناب آقای محمدی عزیز – تشکر بابت فیلترهای خوبتون

  موفق باشید

 5. با سلام : اسدی هستم… من در مورد رتبه قدرت نسبی بر اساس کانسلیم برای قالب خودم در Tsetmc یک فیلتر داشته باشم، چه فیلتری بنویسم؟ قدرت نسبی سهم: مقادیر کمتر از ۳۰ و بزرگتر از ۹۵ دارای ریسک تلقی می شوند؛ رتبه قدرت نسبی نشان دهنده رتبه رشد یک سهم نسبت به سایر سهام در ۶ ماه گذشته می باشد. (بر اساس کانسلیم): پیشگام یا پسرو:
  معمولا در یک گروه صنعتی در حال رشد، دو تا سه سهم هستند که از رشد خوب و قابل قبولی برخوردارند و بقیه سهام موجود در گروه تعریف چندانی ندارند. به عقیده آقای اونیل شما می توانید به طور مشخصی شانس یک سرمایه گذاری سودآور را افزایش دهید و این در صورتی است که سرمایه گذار، یک سهم از سهام شرکت های پیشرو در صنایع را داشته باشد. برای تشخیص اینکه یک سهم پیشگام است یا پسرو مقیاس ساده ای وجود دارد. اگر قدرت قیمت نسبی سهم در مقیاس ۱ تا ۹۹، زیر ۷۰ باشد، نشان دهنده آن است که سهم مورد نظر از سهام بهتر گروه عقب است. این بدان معنی نیست که قیمت سهم مورد نظر بالا نمی رود، بلکه بدان معناست که اگر بالا رود به اندازه سهام پیشگام افزایش قیمت نخواهد داشت.
  با تشکر از شما…

  • سلام
   جهت نوشتن فیلترهای اندیکاتورها می‌بایست برنامه‌نویسی بلد باشید.
   ضمناً در بازار ایران، شاخص قدرت نسبی بالا یا پایین صرفاً نشان دهنده‌ی رشد یا افت سهم نیست و سایر موارد رو می‌بایست بررسی کرد و در نظر گرفت.
   تحلیل صرفاً بر مبنای شاخص قدرت نسبی می‌تونه باعث اشتباه و ضرر سرمایه‌گذار بشه؛ چون اندیکاتورها می‌تونن مدت‌ها در منطقه‌ی اشباع خرید یا فروش باشن و قیمت رشد یا افت کنه!

 6. سلام…
  چطوری میشه کد فیلتری رو نوشت که استوک هفتگی زیر 20 رو نشون بده و همینطور استوک ماهانه زیر 20 رو.
  ممنون میشم بگید بهم آقا میثم
  تشکر

 7. دوستان؛ به نظر شما کدوم فیلترها برای خرید مهمترند

 8. سلام ضمن تشکر از زحمات شما
  من یک فیلتر میخام برای جمع شدن صف خرید. برای جمع شدن صف خرید عرضه اولیه ها تشکر

 9. سلام
  آیا فیلتر هست که مقدار p/e رو نشان بده یا مقدار سود که در آخرین مجمع تقسیم شده

  • سلام
   در بخش دیده‌بان بازار، روی هر کدوم از گزینه‌های بالای صفحه (P/E یا EPS و…) کلیک کنید، بر همون اساس مرتب میشه.
   اما فیلتر DPS (سود نقدی مجمع) نداریم.

 10. با سلام و خدا قوت و تشکر از فیلترهای مفیدتون
  کاربرد و اعتبار فیلترها چگونه هست مثلا سهمی که پول هوشمند واردش شده و افزایش حجم داشته

  • سلام، خواهش می‌کنم
   دقیقاً متوجه منظورتون نشدم، چون هر فیلتری توضیح داده شده…
   ورود پول هوشمند، به‌طور کلی یعنی خریداران حقیقی قدرتمند وارد سهم شدن که همون‌طور که در متن نوشتم، باید سایر موارد بنیادی و تکنیکالی سهم رو بررسی کنید.
   فیلترها صرفاً یکی از راه‌های پیدا کردن سهام بین اون همه شرکت است.

 11. سلام. ممنون بابت فیلترهای کاربردیت آقا میثم عزیز.
  برا بعضی فیلترهات این خطا رو میده
  TypeError: mw.InstStat[row.inscode] is undefined
  مثلا برای فیلتر شماره 57

  میدونی دلیلش چیه؟

 12. با عرض سلام و خسته نباشید.
  من سایتهای مختلفی رو واسه فیلتر RSI گشتم ولی هیچکدوم درست نبود.
  توسایت شما هم نیست.
  ممکنه فیلتری بنویسید که نمادهایی با RSI کمتر از 30 در همان روز رو جهت خرید مناسب نشان بدهد؟
  اگر براتون ممکنه به ایمیل بنده ارسال کنید.
  سپاسگذارم

  • سلام
   من به فیلتر RSI اعتقاد ندارم و طبق فرمایش شما، درست نیست! به همین دلیل توی سایت نذاشتم.
   چیزی که مدنظر شماست می‌تونه این فیلترها باشه و می‌تونید خودتون تکنیکال و RSI رو بررسی کنید:
   «سهم‌هایی که چند روزه منفی می‌خورند و حجم معاملات بیشتر از میانگین ماهانه است»
   «سهم‌هایی که در یک ماه گذشته بیش از 20% افت داشته‌اند»

 13. سلام
  ممنون از زحمتی که برای نوشتن و گسترش اطلاعاتتون گذاشتید . ممنون میشم در مورد ماهیت و معنی ورود و خروج پول هوشمند اطلاعاتی بدید

  • سلام
   خواهش می‌کنم
   ورود پول هوشمند به این معناست که خریدارهای حقیقی با پول درشت و قدرتمند با حجم بالایی وارد سهم شده‌اند به صورتی که نسبت خریدار به فروشنده نشان دهنده‌ی قوی بودن خریداران در قیمت‌های مثبت است. (خروج پول هوشمند برعکس می‌باشد.)

 14. سلام
  من تقریباً همه‌ی سایت‌ها رو گشتم اما هیچ سایتی فیلترهاش به خوبی و کاملی سایت شما نمیشه
  ممنون از دقیق و منظم بودن شما

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *